top of page

תנוחות עמידה בסיסיות 

 

אינדקס : דירוג לפי דרגת הקושי.
ללא כוכבית – מתחילים רמה 1
כוכבית אחת – מתחילים רמה 2
שתי כוכביות – מתקדמים

 

 

תנוחות עמידה בסיסיות
1. Baddha Konasana Parivrtta – פריווריטה בדאה קונאסנא – פיתול בתנוחת הפרפר - פריווריטה פירושה מסובב או לאחור, בדאה  תפוס, קונא פרושה זווית. השם מתייחס לפיתול הגוף בתנוחת הפרפר.

2. Parivrtta Janu Sirsasana – פריווריטה זאנו שירשאסנא.** - פיתול כשרגל אחת כפופה הצידה והשנייה ישרה. זהו פיתול של השדרה לצד חיצוני של רגל ישרה – ראה פירוש השם בתנוחה מס'3 מכפיפות לפנים בישיבה.3. Parivrtta Upavistha Konasana – פריווריטה אופוישטקונאסנא.** - פיתול בפיסוק הגדול בישיבה. ראה פירוש השם בתנוחה מס'8 מכפיפות לפנים בישיבה.4. Parivrtta Pascimottanasana – פריווריטה פשימוטאנאסנא.** - פיתול בכפיפה לפנים ברגלים צמודות – ראה פירוש שם בתנוחה מס'10מכפיפות לפנים בישיבה.

 

 

 

 

 

 

bottom of page