top of page

הרמות רגליים 

אינדקס : דירוג לפי דרגת הקושי.

ללא כוכבית – מתחילים רמה 1
כוכבית אחת – מתחילים רמה 2
שתי כוכביות – מתקדמים​הרמות רגליים ואריאציות ברגליים כפופות לפתיחת מפרקי הירכיים והאגן


הרמות רגליים: תנוחות למתחילים : ואריאציות בברכיים כפופות לפתיחת מפרקי הירכיים והאגן - תנוחות אלו מקבילות לתנוחות המלאות המופיעות בסעיף הבא.1. Dvi Pada Supta Pavana Muktasana – שתי רגליים כפופות לחזה – דוי פירושה שתיים, פאדה פירושה כף רגל, סופטה פירושה לשכב. השם מתייחס לצורניות של התנוחה.2. Eka Pada Supta Pavana Muktasana – כפיפת רגל אחת לחזה – אקה פירושה אחת. פירוש השם ראה תנוחה קודמת. זוהי וואריאצייה ברגל אחת של התנוחה הקודמת.3. ברך כפופה הצידה - ברך נפתחת הצידה, זוהי וואריאציה ברגל כפופה של תנוחה מס'4 בהרמות רגליים כשהן ישרות.4. פתיחת כף הרגל החוצה – ברך כפופה הצידה כך שהעקב והשוק מצויים בקו ישר מעל הברך, ברך נדחסת לכיוון הרצפה.5.  Supta Padangusthasana II- סופטה פדאנגוסטאהאסנא II  - זוהי וואריאצייה של סופטה פאדאנגוסטהאסנא מס' 1 , בה הרגל כפופה והיד תופסת בבוהן כף הרגל כשהיא כרוכה מאחורי הראש. סופטה פירושה לשכב, אנגוסטא פירושה בוהן כף הרגל.6. Eka Pada Jathara Parivartanasana  – אקה פאדה ז'אטרה פריוורטאנאסנא - פיתול בשכיבה בברך אחת כפופה – אקה פירושה אחת, פאדה פירושה כף רגל, ז'אטרה פירושה קיבה, בטן, פריוורטאנא פירושה להסתובב, להתגלגל. השם מתייחס לפיתול של הבטן התחתונה.7. Dvi Pada Jathara Parivartanasana – דוי פאדה ז'אטרה פריוורטאנאסנא – פיתול בשכיבה בשתי ברכיים כפופות – דוי פירושה שתי. פירוש שם התנוחה ראה תנוחה קודמת. זוהי וואריאצייה שלה בשתי רגליים כפופות.

הרמות רגליים: ואריאציות ברגליים ישרות לפתיחת מפרקי הירכיים והאגן1. Urdhva Prasrita Padasana - אורדווה פרשאריטה פדאסנא – רגליים ב90 מעלות. אורדווה פירושה מעלה, פרשריטה פירושה מוארך, מתוח, פאדא פירושה כף רגל. השם מתייחס להתארכות של הרגליים מעלה.2. I Supta  Padangusthasana – סופטה פדאנגוסטהאסנא I – ראה פירוש שם התנוחה, בתנוחה מס'5, בהרמות רגליים כשהן כפופות.3. Padangusthasana II  Supta - סופטה פדאנגוסטהאסנא II - ראה  פירוש שם התנוחה, בתנוחה מס'5, בהרמות רגליים כשהן כפופות.4. Supta Padangusthasana III  - סופטה פדאנגוסטהאסנא III - ראה פירוש שם התנוחה, בתנוחה מס'5, בהרמות רגליים כשהן כפופות.5. Anantasana– אנאנטהאסנא * - הרמת רגל אחת בשכיבה על צד הגוף – התנוחה קרויה על שם כינוי של וישנו המתאר את מיטתו, העשויה מנחש עם שישה ראשים.6. Eka Pada Jathara Parivartanasana ** - ראה פירוש שם התנוחה, בתנוחה מס'6, בהרמות רגליים כשהן כפופות. זוהי וואריאציה ברגל אחת . 

 

bottom of page