top of page

סוטרה 1.2

מהו מצב ההכרה הנדרש כדי להתחיל בחקירה היוגית?

סוטרה 1.2 yoga citta vrtti nirodhah - יוגה היא חדילה של גלי ההכרה.

במשפט זה מתאר פטנג'לי את מצב ההכרה הנדרש כדי להתחיל את המסע היוגי. זהו מצב שבו גלי ההכרה יהיו במצב של חדילה. משל האגם, מבהיר זאת, על מנת שנוכל לראות את קרקעיתו של אגם, עלינו להתבונן בו כאשר אין גלים במים, משום שכאשר יש גלים, כל מה שנוכל לראות יהיה הגלים עצמם. כדי שגלי ההכרה יפסיקו לתעתע בנו, עלינו להבין שאנחנו לא הגלים הללו, שביכולתנו להביא את הגלים למצב של חדילה וביכולתנו לראות את הקרקעית שמתחת באופן בהיר, כפי שהיא, ולא כפי שמשקפים אותה הגלים.

באופן דומה, בדוגמה מעודנת יותר, כשמישהו פונה אלינו בדברים אנחנו לא שומעים את מילותיו באופן נקי, אנו שומעים את מה שהן גורמות לנו להרגיש, את הוְרִיטִי – הגלים שמייצרת ההכרה בתגובה לדבריו. על מנת לשמוע את הדובר באופן נקי, עלינו להגיע למצב שבו הגלים יהיו בנירודהה, במצב של חדילה. ראיית העולם מבעד לגלי ההכרה שלנו מצרה את נקודת המבט שלנו. אנו מתבוננים בעולם דרך פילטר צר מאוד, של נקודת המבט הסובייקטיבית שלנו. לעומת זאת, התבוננות מתוך הכרה שלא מנוהלת על ידי הגלים תפתח את נקודת המבט שלנו לאינסוף אפשרויות.

כדי להשקיט, להביא למצב של חדלון של גלי ההכרה, עלינו לזהות אותם באופן ברור; לראות את הזהויות, ההתניות, ההרגלים, הדעות והרגשות שהגלים הללו מייצרים. טבעה של ההכרה הוא לייצר גלים, ואנו לא יכולים להפסיק אותם בהתנהלות היומיומית שלנו.  תחת זאת, אנו מעוניינים להכיר בקיומם, לזהות אותם, אולם לא לאפשר להם לנהל אותנו. מצב החדילה של גלי ההכרה, עליו מדברת הסוטרה, הוא מצב מיוחד בו באמצעות טכניקות של מדיטציה, אנו מעבירים את תשומת הלב מהגלים אל הנוכחות המודעת שהם מכסים. מאחר ותשומת הלב איננה מופנה אל גלי ההכרה, הם חדלים מלהתקיים עבורנו. 

 

מצב החדילה של גלי ההכרה הוא מצב בו אנו יכולים לראות מבעד לגלים את אשר הם מכסים. כאשר אנו ערים באופן שלם לטבע הזמני והחולף של גלי ההכרה ולהיותם השתקפות של הראייה הסובייקטיבית הצרה שלנו, הם חדלים להתקיים עבורנו ואנו יכולים לראות דרכם. בתוך תרגול טכניקות המדיטציה אנו יכולים להגיע למצב בו גלי ההכרה חדלים לזמן קצר ומאפשרים לנו לראות את מה שנמצא מעבר להם. ככול שאנו מיומנים בתרגול פרק הזמן הזה יגדל, אולם רק לזמן מוגבל בלבד, עצירה מוחלטת של הגלים תתרחש רק עם מותנו, כשנפרד מהגוף וההכרה שלנו. ככול שנתרגל נוכל לזהות את הגלים ולוותר עליהם ,באופן מהיר יותר, ממש ברגע שהם עולים.

 

אם כן, על מנת שהפעולות שלנו בעולם לא ינבעו מהתניות, מחשבות או רגשות, אלא מתוך התבוננות צלולה בסיטואציה, עלינו לזהות את הגלים ולהבין שהם אינם מייצגים אותנו. כאשר הפעולה נעשת מתוך ראייה סובייקטיבית ומתוך הזדהות היא אינה מבוססת על ידע נכון ולכן איננה מועילה.

כדי להבין מהו מצב ההכרה הנדרש לחקירה היוגית עלינו להבין מהם הכוחות המשפיעים על ההכרה שלנו.

ההכרה מושפעת משלוש הגונות ובהתאם לדומיננטיות של הגונות השונות בהכרה כך יהיה מצב ההכרה. ישנן שלוש גונות: רַגַ'ס, טַמַס וסַטְוָוה, והן מתורגמות לפעולות בעולם.

מצב סטווי הוא המצב שאליו אנו שואפים. זהו מצב שבו ההכרה איננה מנוהלת על ידי גלי ההכרה, היא שקטה, צלולה ובהירה וניתן לראות דרכה את הדברים כפי שהם. כדי לפתח מצב הכרה זו אנו רוצים לפעול בעולם באופן סטווי – לתרגל יוגה, לאכול אוכל בריא, לטייל בטבע, לשבת במדיטציה ולפעול לטובת אחרים. פעולות אלה מאפשרות טיפוח של הכרה בהירה וצלולה. 

בכדי להתנהל בעולם מתוך מצב הכרה סטווי, אנו מעוניינים להימנע מפעולות רג'סיות. במצב רג'סי ההכרה מאופיינת באי שקט ובתנועה רבה. לכן נשתדל להימנע מפעילות יתר, נאט את הקצב, נוריד את הווליום ונמנע מג׳אנק פוד. בהתאם ננסה לרתום את הביטוי החיובי שלו, לחיים שלנו, ככוח מניע לתנועה, לפעולה ולעשייה.

באופן דומה, ננסה להימנע מפעולות טמסיות, המזמנות כובד, עייפות ומיסוך. נימנע מפעולות כגון רביצה מול המסך, אכילת יתר, עודף שינה ואכילת מאכלים שמנים ומטוגנים. את הביטויים החיוביים של מצב זה ננסה לרתום ככוח מייצב, מקרקע ומרגיע בחיים שלנו.

אין ביכולתנו להימצא במצב "סטווי" כל הזמן, כל מצבי ההכרה נוכחים בחיים שלנו, אנו מעוניינים לרתום את הגילויים החיוביים של מצבי ההכרה הרג'סים והטמסים כדי להתנהל באופן ער ומודע מתוך נקודת התבוננות רחבה שמבוססת על ידע נכון ומועיל.

ניתן לדבר על שני סוגים של נירודהה : הראשונה, זו שדברתי עליה עד כה, נירודהה המובילה להכרה בהירה למצב סטווי של ההכרה, אשר בכדי לנוע לעברה עלינו להביא למצב של חדילה את הגלי ההכרה אשר מתעוררים בעקבות ידע שגוי. עלינו לוותר על פעולות רג'סיות וטמסיות אשר יתנו לנו ידע חלקי ומעוות על המציאות ויובילו לידע שגוי ולהתמיד בפעולות סטוויות שיובילו להכרה בהירה ולפיכך, לידע נכון. 

השנייה, נירודהה המובילה לשחרור המלא בו עלינו לוותר על כל גלי ההכרה, גם על המצב הסטווי בהכרה, לוותר גם על הכרה בהירה וגם על ידע הנכון ולהישאר במקום שהוא מעבר לתפיסה. מה שמכונה kaivalyam - קיוליה, השחרור המלא.  

 

אנו רוצים ללמוד לראות מבעד לגלים, מתוך מצב הכרה סטווי בהיר וצלול, אשר יאפשר לנו לראות את המציאות כפי שהיא ולא כפי שהיא משתקפת דרך הגלים. כאן חשוב להבין כי המצב של ה״יוגה״ אינו מצב יומיומי. זהו מצב מלאכותי שבו באופן יזום אנו מתאמנים בכדי להגיע למצב שבו יש חדילה של הגלים. זאת משום שרק במצב שקט זה ניתן לחקור את טבע הדברים. רק כאשר הגלים חדלים אנו יכולים להשתמש בהכרה שלנו באופן שלם כדי לחקור ולגלות את הטבע הקבוע, המודע, והאינסופי שלנו.

bottom of page