top of page
קורס מורים ליוגה - מורה בכיר ליוגה
בהנהלת רחל וילוז'ני
תאריכים : 12.10.15-4.4.16
ימי שני בין השעות 9:30-15:00
נבדקת האפשרות לפתוח קורס בימי שישי 9:00-14:30
 

שנה ב' - לתעודת מורה בכיר ליוגה. מסלול לימודים של שנתיים פתוח רק לבוגרי קורס מורים ליוגה בהנחייתי. תלמידים בעלי תעודה מוכרת של שנה א' משיטות אחרות יתקבלו לאחר ראיון התאמה.

 

היקף שעות הלימוד בקורס: 266 שעות אקדמאיות
שנה א' - 166 שעות אקדמאיות

25 מפגשים בני שלוש שעות במסגרת השתלמות יוגה - 75 שעות שעון - 100 שעות אקדמאיות

25 מפגשים של שעתיים באנטומיה ופילוסופיה - 50 שעות שעון - 66 שעות אקדמאיות

שנה ב' - 100 שעות אקדמאיות

25 מפגשים בני שלוש שעות במסגרת השתלמות יוגה - 75 שעות שעון - 100 שעות אקדמאיות

שימו לב - בוגרי קורס מורים בהיקף של 360 בסיום מסלול זה ישלימו ל600 שעות ויקבלו תעודת מורה בכיר ליוגה המוכרת על ידי ארגון מורי היוגה.

 
בסיום מסלול של שנתיים
תעודה מורה בכיר ליוגה המוכרת על ידי ארגון מורי היוגה
 
נושאי הלימוד בקורס 
 
יוגה בגישת איינגאר - רחל וילוז'ני

תרגול יוגה מתקדם, ניתוח מתודי של תנוחות היוגה, העמקה בתרגול האישי, ובטכניקות הוראה.

 

​פילוסופיה של היוגה - דגש על פילוסופיה מזרחית

שיחות העוסקות בדרך החשיבה הבודהיסטית, רקע היסטורי ופילוסופי ותרגול מדיטציה

אנטומיה - אבחון יציבה יוגי

אבחון יוגה - אבחון יציבה המבוסס על תנוחות יוגה בהנחיית אלפונז טרשל

 

 

bottom of page