top of page
חשיבות תנוחות העמידה

חשיבות תנוחות העמידה והתפקיד המרכזי שלהן בחימום הגוף

 

תנוחות עמידה הו תנוחות המחברות את האדמה לשמיים, את השורשים לצמרת, את העקבים לקודקוד. דרך צינור השדרה זורמת הפראנה - אנרגיית החיים ומזינה את הגוף בכוח ובחיוניות. מחברת את שלוחותיו אל המרכז, את הענפים אל הגזע, את הידיים והרגליים אל החזה והאגן, שוטפת דרכו על גלי הנשימה ומאפשרת גמישות, עוצמה ויציבות.

 

הכוח המלכד את החוץ אל הפנים, את המעמקים אל העור החיצוני, את הרגש לגוף, שוכן שם בתוך המבנה הצורני המורכב של תנוחות העמידה, הדורש אינטגרציה וחיבור ברמה הגבוהה ביותר.

 

עבודה על היציבה - תנוחות העמידה הן תנוחות הבונות את הגוף, הן עובדות על היציבה, על מערכת השרירים והשלד. הן מחזקות, ומאריכות שרירים, פותחות את המפרקים ומאפשרות יציבה נכונה של השלד. אלו תנוחות הממריצות את הדם ומחזקות את האיברים הפנימיים, הן עובדות על כוח ויציבות ויוצרות תחושה של חיוניות וחיות בגוף. 

 

חימום מפרקים - חימום טוב יכין את המפרקים בגוף לקראת התרגול - תנוחות העמידה עובדות על כל המפרקים המרכזיים בגוף, מהקרסוליים עד לחגורת הכתפיים והצוואר.

 

בטיחות - סיבה נוספת שהופכת קבוצת תנוחות זו למתאימה במיוחד לתרגול עם תלמידים מתחילים היא שהן בטוחות לתרגול למתרגלים שאינם מיומנים. תרגול לא מדויק של התנוחות אלו, אינו עשוי ליצור נזק גופני משמעותי, שלא כמו בתרגול, כפיפות לאחור ולפנים, תנוחות הפוכות וכדומה...

 

גמישות וכוח - תנוחות אלו עובדות על גמישות וכוח ומכוונות לטונוס טוב של השרירים וליציבה נכונה לכן מהוות תנוחות חימום מצוינות המכינות את הגוף לתרגול מתקדם יותר.

 

הכנה לכל כיווני התנועה של הגוף - תנוחות העמידה כוללות את כל כיווני התנועה של הגוף, את כל משפחות התנוחות. משום כך הן מהוות הכנה טובה לתרגול של כל כיווני התנועה של הגוף.

 

בשל מאפיינים אלו קבוצת תנוחות זו מהווה את ההכנה והחימום הטוב ביותר לתלמידים מתחילים. בשיטת איינגאר מהוות תנוחות אלו את הנדבך הראשון בתרגול ורק לאחר שליטה טובה בהן, ניתן להרחיב את התרגול לתנוחות מתקדמות יותר.

להלן מספר דוגמאות לכיווני התנועה המגולמים בתנוחות העמידה :

 

כפיפות לפנים : הפיסוק הגדול, אוטאנאסנא, פרשווטאנאסנא, הכלב ראש למטה

 

כפיפות לאחור : הלוחם 1, נאטאראז'אסנא

 

תנוחות פיתול : פריווריטה טריקונאסנא, פריווריטה פרשווקונאסנא, פריווריטה ארדאה צאנדרהאסנא, הפיסוק הגדול מפותל.

 

תנוחות שיווי משקל : וריקשאסנא,  גורודאסנא, ארדאה צאנדרהאסנא, פאדמוטאנאסנא

 

תנוחות הפוכות : פרשריטה פודוטאנאסנא,  בוואריאציה המלאה.

 

תנוחות לפתיחת חגורת הכתפיים : גורודאסנא, פרשווטאנאסנא בוואריאציה המלאה (ידיים בנאמסטה בגב ).

 

הרמות רגליים בתנוחות עמידה : אוטיטה הסטהפאדאנגוסטהאסנא (הרמת רגל בעמידה), אורדווה פרשריטה אקאפאדה (הרמת רגל בכפיפה לפנים)

 

ריכוז, מודעות ואינטגרציה - תנוחות אלו עובדות באופן ישיר על חיבור וקשרים בין מערכות הגוף השונות ובכך אולי התפקיד המשמעותי ביותר כתנוחות לחימום והכנה של הגוף לתרגול. מאחר והן תנוחות מורכבות לביצוע, הדורשות שיתוף פעולה בין אברי הגוף, השרירים, המערכות הפנימיות והמפרקים בגוף. הן דורשות לביצוען, ריכוז ומודעות גופנית גבוהה. האינטגראציה הנדרשת בכל הרמות והרבדים בגוף מהפיסי למטאפיסי, מסייעת ליצירה של קשר בין הרבדים הגופנים והתודעתיים ומפתחת את המודעות והקשב פנימה.

 

לסיכום ניתן לומר שתנוחות העמידה מאפשרות :

 

  • הכנה של התודעה כתנוחות המפתחות את המיינד – תפיסה של מרחב ריכוז ומודעות.

 

  • קשר בין חלקי הגוף והמערכות השונות – אינטגרציה ועידון איכות התנועה.

 

  • מפתחות פרמטרים באישיות  – נחישות, התגייסות, דינאמיות, חלוקת קשב משקל.

bottom of page