top of page
להיות מאושרת

 

היה יום אחד בחיים שלי בו הבנתי שאני רוצה ויכולה להיות מאושרת. זה היה אחד הרגעים המכוננים הללו שבהם הבנתי לא רק בראש אלא בגוף, ברגש, בנשמה שזה מה שיש לי, שהמציאות לא תשתנה רק כי אני רוצה בכך. הבנתי שהשינוי אינו להשיג דברים שאין לי, ואינו בלשנות אפילו לא רק טיפ טיפה את האנשים הסובבים אותי ואינו גם לעבור למקום אחר ולברוא מציאות חדשה.

 

הבנתי שזה מהשינויים הקשים לעיכול באמת, אלו שאינם דורשים שינוי מהעולם סביבי אלא מכוונים את האצבע אל המקום החסום ביותר בתוכי, אל המקום שצריך להיפתח ולקבל את עצמו ואת העולם בדיוק כפי שהוא .... זה שצריך להבין שבעולם שלי יש קסם נגיש, צריך רק ללמוד ולחוש בו.

התרגול היוגי, שהוא חלק מהחיים שלי, אשר ליווה את העליות ואת המורדות, שהיה תמיד נוכח מעבר לכל השינויים, דרכו יכולתי לעצום את העיניים החיצוניות ולראות את היופי שעולה מבפנים.

הקסם התגלה והתגבר כל יום מעט יותר, חזק יותר מכל מכשול, נחוש למצוא אושר הוא הלך וגדל וכבש לעצמו עוד ועוד מקום בחיים שלי. יותר ויותר אני יכולה לראות שיש קסם בכל דבר, בי, בגוף שלי, בנשמה, בעולם, באנשים סביבי. בכל רגע, בכל מקום, בכל דבר הוא יכול להתגלות צריך רק להיות מוכנים לראות.

 

 

bottom of page