top of page

הדרך לשינוי עוברת דרך פעולות לא תגובות

 שינוי הוא תהליך שלוקח זמן. סל הרשמים שלנו הגופניים והרגשיים הכרתיים הוא עמוק ומושרש היטב והוא הכוח המניע את כל הפעולות שלנו בעולם.

 

סל ההתנסויות הללו הוא כולו מבוסס על רשמים שלא אנחנו קבענו אלא הושרשו בנו מתוך החברה, המשפחה וההתנסויות בהם פגשנו בחיינו. כל אחד ובריכת הידע הייחודית שלו. אין שתי בריכות שוות בעולם.

 

כל סיטואציה שאנו פוגשים מונעת באופן ישיר מהתנסויות קודמות שלנו, אם הבריכה שלנו מלאה במים כל דבר שנשליך לתוכה ולא חשוב מה, יחזיר אלינו שפריץ של מים.

כשיש בבריכה מים, כל מה שיצא ממנה יהיה מים ולא חשוב אם נשליך לתוכה, אבן, יהלום או גוש לכלוך. אותו מידע קודם שנפגוש בבריכה הוא מה שיצבע את מה שיצא ממנה. תחשבו כמה מזעזעת התובנה הזו, משום שלמעשה אומרת שהעבר הוא זה שקובע את את הרגשות ואת התגובות שלי היום.

 

סיכום כל ההתנסויות שלי עםהאוביקט - ים למשל הוא שיקבע את יחסי לים, אם חוותי חוויות טובות בים, אוהב ים, אם מישהו יקר לי או אני עברנו חוויה טראומטית בים אסלוד מהים. ככול שההתנסות שצבעה את תוכן הבריכה שלנו הייתה משמעותית יותר כך יהיה גובהה הגל שתעורר. העוצמה של הגל נקבעת על פי עומק המשמעות של ההתנסות שחווינו אולם היא איננה חייבת להכתיב את הפעולות שלנו.

כדי להגיב אחרת עלינו לשנות את הידע הקדום המצוי בבריכה. לא ניתן לבטל ידע קודם אלא למהול אותו בהתנסויות חדשות שהתגובה שלהן תהייה אחרת ולעשות זאת מספיק פעמים עד שמפלס המים של הבריכה ישתנה ונוכל להניב ממנו תגובות שונות, פעולות שונות. חשבו כמה זמן יכול לקחת שינוי כזה... כמה חזרה אנו זקוקים כדי שהפעולות שלנו יצליחו לשנות באופן משמעותי את תוכן הבריכה שלנו, עשרות עד אלפי התנסויות נדרשות לשם כך. כמעט אינסוף זמן, שאינו עומד לרשותנו. 

 

 היוגה מציעה מעקף. היא מציעה הזדמנות להגיב אחרת להתנסויות שלנו, לאמץ דפוסי התנהגות אחרים שאינם מושפעים מתוכן הבריכה, שאינם מושפעים מהתנסויות העבר. היא איננה מתייחסת לתוכן הבריכה אלא לתגובות שתוכן הבריכה מעורר בנו, התרחבות או כיווץ. התפיסה היוגית מבינה שכל ההתנסויות ולא חשוב מה טיבן מניבה שתי תגובות במערכת התרחבות וכיווץ. תגובות שיש להן השלכה פיזית רגשית ברורה ביותר. התרחבות אשר גורמת לרצון להחזיק את החוויה הטובה לנצח ולהניב עוד ממנה. וכיווץ אשר גורמת לרצון לדחות את החוויה להפסיק אותה באופן מיידי ולהימנע ממנה בעתיד.

 

החופש שהיוגה מציעה הוא פעולה שאיננה תלויה במה שאנו חווים. התגובות האלו של כיווץ או התרחבות אינן צריכות להכתיב את הפעולות שלנו. היוגה מדברת על שינוי דרך פעולות. תמיד הפעולות אלו שקובעות ולא התחושות. התרחבות או כיווץ הן תוצאה של הגלים העולים מתוך הבריכה שלנו ואין אנו חייבים להגיב לפיהן. התרחבות היא רק התרחבות וכיווץ הוא רק כיווץ, שיניהם מתחלפים וחולפים דרכנו מאות פעמים ביום, בשעה, בדקה ותמיד שרדנו אותם. אנו איננו מחויבים לפעול לפיהם.

 

היוגה מציעה שחרור מפעולות אוטומטיות, שחרור מפעולות על פי ידע קודם, שחרור מפעולות על פי כיווץ והתרחבות גדולים וחזקים ככול שיהיו. היא מציעה לנו לזהות בתוכנו את התגובות שמעוררת הבריכה שלנו, לזהות את הכיווץ וההתרחבות אולם לא לפעול לפיהן באופן אוטומטי, להבין שאנו יכולים לבחור את הפעולות שלנו באופן מודע על פי הסיטואציה ולא מתוך הרגל וידע קודם. כל מה שנדרש הוא להיות מודעים לתגובות ולפעולות האוטומטיות ולבחור לפעול אחרת. הפעולות האחרות הן שיניבו התנסויות חדשות שימהלו את הבריכה שלנו וישנו את התוכן שלה בסופו של דבר. 

וזהו רבותי, חופש אמתי !!!

 

אז תבחרו לתרגל יוגה לשמור על גוף בריא והכרה בהירה. 

bottom of page