top of page

לעבוד מבפנים

​לא פעם בתחילת דרכי ביוגה שמעתי את המשפט לעבוד ברמה של התאים, לנוע מתוך הזנב לשחרר את הכליות. והמשפטים האלו נשמעו לי אזוטריים אפילו הזויים. במידה מסוימת הם הביכו אותי והרתיעו אותי. היום אני מדברת על תנועה מבפנים מתוך הבחנה מדויקת, הנוגעת באיברים הפנימיים ונעה מתוכם, לא רק ברמת המודעות והתחושה אלא גם ברמת האינטגרציה. בשילוב המופלא בין אברי הגוף, בין השלד השרירים ואפילו מעטפת העור. האיכויות האלו מאד ברורות ומוחשיות בתנועה ואין בהם שום ערפול. המסתורין טמון רק בעוצמה של התנועה.


במפגש הראשון שלנו עם התרגול אנו נחשפים ליסודות עליהם בנוי בנין הגוף, לשלד. הנחה נכונה של השלד משמעותית ביותר. תרגול תנוחות העמידה מאפשר למתרגל המתחיל להבין את העבודה עם השלד. לדוגמה, אחת ההנחיות הבסיסיות היא איסוף עצם הירך ברגליים לתוך המפרק שלה, איסוף עצם הזרוע, בידיים למפרק הכתף. כל המתיחות ברמה ראשונית של תרגול מדגישות תנועות אלו כמו חיבור בין שקע ותקע, עצמות השלד מתברגות בתוך המפרקים. 


עבודת השרירים היא מעודנת יותר וכוללת כיווני תנועה רבים הם האחראיים ליצירת הצורניות המורכבת של התנוחות. מה שמארגן את השלד במקומו הנכון בישורת של הגוף בתנוחות אלו השרירים, הרצועות, הגידים. העבודה ברמה של השרירים, דורשת את ההבנה המורכבת של כיווני התנועה. יש מערכת יחסים מורכבת, לעתים מנוגדת בין קבוצות שרירים שונות וכן בין השלד לשרירים.  העבודה המנוגדת משמשת בניגוד כקונטרה בכדי לייצר את התנועה המבוקשת.


עמוק יותר פנימה אנו מעוניינים לעבוד מתוך יצירת מרחב ומודעות לאיברים פנימיים, הפיזיולוגיים. ההבנה של מיקום הגוף בתנוחות והתנועה שלו, מתוך קשר עם האברים הפנימיים מאפשרת עבודה עמוקה ואנרגטית בתרגול. תשומת לב לכליות, לאברים הפנימיים של הבטן, לראות החבויות בכלוב הצלעות, אפילו למיקום ולתנועה של הלב. מודעות ושחרור של האיברים הפנימיים בתנוחות יאפשר בהם מרחב ושקט. זו היא עבודה ברובד העמוק ביותר של הגוף. האיברים הפנימיים משמשים מעין סמן דרכם אנו יכולים להתכוונן לתרגול מדויק ומעודן של התנוחות. דרכם אנו יכולים להעצים, להרגיע, לרכך את התרגול. הם מסייעים לנו לחוש את הישורת של התנוחה ואת הפתיחה האנרגטית של הגוף.  


השכבה החיצונית של הגוף, המעטפת של העור, טומנת בחובה עבודה מעודנת אשר אורזת את הגוף כמו נייר העוטף מתנה. האריזה החיצונית יוצרת מסגרת המחדדת את התחושה בעיקר כשעובדת בקשר עם הרבדים האחרים. העור החיצוני דרכו אנו חשים, כשהוא במגע עם הרבדים הפנימיים מאפשר סירוק והכוונה שלהם. לדוגמה, בתנוחות העמידה ניתן לחוש זאת באיסוף של העור בגב מצידי הגוף אל השדרה, מהחוץ כלפי פנים. אריזה זו מעצימה את תנועת ההתארכות של עמוד השדרה מעלה. בכפיפות לאחור העבודה עם העור תתרחש בכיוון הפוך היא תנוע מהמרכז כלפי חוץ. במקרה זה התנועה תתרחש ממרכז הגב, מעמוד השדרה לצדדי הגב, בכדי להרחיב את הגב עליון הנוטה להתכווץ.


עבודה עם הרבדים השונים מחייבת אינטגרציה, שיתוף פעולה בכדי להשיג את התנועה המבוקשת. הדיאלוגים תנועתיים וערוצי תנועה שאנו מפעילים בתרגול  יאפשרו את ההרמוניה והיעילות של תנועה בתנוחות. איכות כזו של תנועה דורשת דיאלוג פנימי ושיתוף פעולה ברמות רבות. האינטגרציה של הגוף והדיאלוגים התנועתיים מאפשרים הם אלו אשר עושים את המעבר מתרגול חיצוני לתרגול מבפנים.


מוזמנים להיכנס פנימה להתבונן ולחקור. לעבוד בכל הרבדים, ממעטפת העור האורזת את הגוף, לשלד המייצב אותו, לשרירים המאפשרים את התנועה ועד לאיברים הפנימיים המאפשרים עידון, דיוק וריכוך של התנועה. חפשו את הקשר, את שיתוף הפעולה והאינטגרציה בכדי לאפשר חיבור של הגוף הפיזי ואנרגטי, בכדי להיכנס עמוק פנימה ולגעת בלב.

 

bottom of page