top of page

 

אינדקס : דירוג לפי דרגת הקושי.
ללא כוכבית – מתחילים רמה 1
כוכבית אחת – מתחילים רמה 2
שתי כוכביות – מתקדמים

 

 

מעגל ויראסנא - תנוחות ישיבה שונות בשילוב עבודה על פתיחת חגורת כתפיים והאגן

 

1. sukhasana - ישיבה מזרחית

 

2. Balasna - עובר בשילוב ידיים מאחורי הגב.

 

3.Vajrasana– פתיחה של הכתפיים בעזרת חגורה.

 

4.Virasana / Garudasana – ישיבה בויראסנא / ידיים בגורודאסנא. - וירא פירושה גיבור, לוחם. פירוש השם ישיבת הלוחם.

 

5.I Gomukhasana – גומוקאהאסנא I - גו פירושה פרה, מוקאה פירושו פנים. פירוש השם הוא פני הפרה.

 

6.II Gomukhasana – גומוקאהאסנא II.(ישבנים בין העקבים) - גו פירושה פרה, מוקאה פירושו פנים. פירוש השם הוא פני הפרה.

 

7. Baddha Konasana – בדאה קונאסנא – הפרפר – כפיפה לפנים ברגליים כפופות הצידה, כשכפות הרגליים צמודות. בדאה פירושה תפוס, קונא פירושה זווית. שם התנוחה מתייחס לתפיסת הידיים את הבהונות, ולזווית של הרגליים.

 

8. Padmasana – Namaste – ישיבה בפאדמהאסנא. לוטוס רגליים / נמסטה בגב בידיים.** - פאדמה פירושו פרח הלוטוס.

 

9.Dandasana - דנדאסנא - דאנדה פירושו מקל או קורה. השם מרמז לאורך וזקיפות הקומה של השדרה בתנוחה.10. Upavista Konasana – אופאוישטה קונאסנא* - כפיפה לפנים בפיסוק גדול - אופאוישטה  פירושה יושב, קונא פירושה זווית. השם מתייחס לזווית השדרה יחסית לרצפה או לזווית בין הרגליים המפוסקות.

 

 

Virasana

 

 

1. Supta virasana - סופטה ויראסנא - סופטה פירושה לשכב, ויר פירושה גיבור.

 

2. Ekapada supta virasana - אקהפאדה סופטה ויראסנא - (רגל אחת בויר ושנייה מורמת מעלה)

 

3. paryankasana - פאריאנגאסנא - (רגליים בויראסנא קודקוד לרצפה) - פאריאנגקא פירושה מיטה, כורסה או ספה.

 

4. Bhekasana - בקאהאסנא - (בשכיבה על הבטן רגליים בויראסנא ידיים אוחזות בקרסול) - בקאה פירושה צפרדע.

 

5. Vamadevaasana - ואמדווהאסנא - שם של חכם וקדוש, אחד משמותיו של שיווה אל ההרס במיתולוגיה ההודית.

 

 

  

 

bottom of page