top of page

מילון תנוחות יוגה - לחצו על שם התוכן המבוקש כדי להיכנס לקישור​

אינדקס לשמות התנוחות
חלוקת התנוחות לפי משפחות

 

המילון כולל את התנוחות הבסיסיות בלבד בשלושת הרמות.
אינדקס : דירוג לפי דרגת הקושי.
ללא כוכבית – מתחילים רמה 1
כוכבית אחת – מתחילים רמה 2
שתי כוכביות – מתקדמיםהחלוקה של התנוחות נערכה על פי משפחות אשר יש להם מכנה משותף, צורני, תוכני ואנרגטי, הדוק.

שימו לב לפירוש השמות של התנוחות, השם מהווה מפתח להבנת התנוחה, הוא שם דגש על האלמנט המרכזי בה. השמות בחלקם הגדול, מתארים  את המבנה הצורני של התנוחה או מתארים בעל חיים או אלמנט אחר מהטבע, המאפיין אותן צורנית או אנרגטית. חלק מהתנוחות קרויות על שם גיבורים אגדתיים מתוך המיתולוגיה ההודית והן מבטאות את כוחם וגבורתם של הגיבורים.


סדרת תנוחות שיווי משקל בעמידהתנוחות עמידה בסיסיותתנוחות עמידה מפותלותסדרת אוטנאסנאהרמות רגליים - תנוחות לפתיחת מפרק הירכיים והאגןתנוחות המפעילות את שרירי הבטןפיתוליםכפיפות לפנים מעגל ויראסנא כפיפות לאחורתנוחות שיווי משקל פשוטות על הידייםברכת השמשתנוחות הפוכותתנוחות פאסיביות
 

 

bottom of page