top of page

 

אינדקס : דירוג לפי דרגת הקושי.
ללא כוכבית – מתחילים רמה 1
כוכבית אחת – מתחילים רמה 2
שתי כוכביות – מתקדמים

 

כפיפות לאחור – מיני כפיפות לאחור

 

1. Salabhasana – שאלבאסנא - שאלב פירושה ארבה. התנוחה מדמה ארבה המזנק ממצב דמוי שכיבה. יש וואריאציות רבות לביצוע התנוחה.

 

2. Dhanurasana – דניוראסנא. (קשת) - דניור פירושה קשת. הידיים משמשות כמיתר הקשת שמרכזה עצם החזה. 

 

3. Parsva dhanurasana – פרשווה דניוראסנא.** (פיתול בדניוראסנא ) - פרשווה פירושה הצידה ודניור פירושה קשת. בתנוחה זו הקשת נוטה על צידה.

 

4. Chaturanga Dandasana - צטוראנג דנדאסנא. (שכיבת סמיכה) - צטור פירושה ארבע, אנגה פירושו איבר. פירוש השם מכוון לחלוקת משקל בין ארבע איברים כפות ידיים ורגליים.

 

5. Chakrasana - צאקרהאסנא.** (הלאסנא –צטוראנג דנדאסנא) - צ'אקרה פירושו גלגל תנופה, או מרכז עצבים. הכוונה בתנוחה זו על לתנופה במעבר בין שתי תנוחות הלאסנא לצוטראנגאסנא.

 

6. Bhujangasana – בוזאנגאסנא. (קוברה) - בהוג'אנגה פירושו נחש. פירוש השם בא על שם דמיון התנוחה לנחש הקוברה המתקיף כשהוא מרים את ראשו מעלה.

 

7. Adho Mukha Svanasana – אדו מוקאה שואנאסנא - (כלב ראש מטה) אדהו מקואה פירושו שהפנים פונות מטה, שואנא פירושו כלב. שם התנוחה כלב מביט מטה על שם הדימיון לכלב מתמתח.

 

8. Svanasana  Urdhvamukha – אורדוומוקאה שוואנאסנא - (כלב ראש למעלה) - ארדווה מוקאה פירושו פנים פונות מעלה, שוואנא פירושו כלב. שם התנוחה כלב מביט מעלה על הדמיון לכלב מתמתח המיישר את רגליו הקדמיות.

 

9. Purvottanasana - פורווטאנאסנא. (השולחן) - פורווא הוא מזרח. אוטאנה פירושו מתיחה. פירוש השם מכוון למתיחה אינטנסיבית לצד המזרחי של הגוף, לצד הקדמי של הגוף. (לפי החלוקה הקלאסית הצד המערבי של הגוף הוא גב הגוף בעוד המזרחי חזית הגוף. 

 

10.Ustrasana – אושטרסהאסנא. (הגמל) - אושטרה פירושה גמל. הכפיפה לאחור בתנוחה מדומה לדבשת של גמל.

 

כפיפות לאחור מתקדמות

 

1. Urdhva Dhanurasana – אורדוה דניוראסנא. (גשר)* - אורדווה פירושו מעלה, דניו פירושו קשת. פירוש התנוחה קשת הפונה כלפי מעלה.

 

2. Ekapada Urdhva Dhanurasana – אקה פאדה אורדוה דניוראסנא. (גשר)* - אקה פירושה אחד, פאדה פירושה כף רגל, אורדווה פירושו מעלה, דניו פירושו קשת. הכוונה בשם להרמת רגל מעלה בתנוחת הגשר.

 

3. Viparita Dandasana – ויפריטה דנדאסנא.** - ויפאריטה פירושו הפוך, דאנדא פירושו מוט או מקל. הכוונה בשם למנח ההפוך של השדרה בתנוחה.

 

4. Ekapada Viparita Dandasana  – ויפריטה דנדאסנא.** - אקה פירושה אחד, פאדה פירושה כף רגל. ויפאריטה פירושו הפוך, דאנדא פירושו מוט או מקל. שם התנוחה מכוון להרמת רגל מעלה בתנוחה.

 

5. Manadalasana - מנדלהאסנא.** (מויפריטה דנדאסנא להסתובב מסביב לגוף) - מאנדאלה פירושה גלגל, טבעת, מסלול או עיגול. השם מכוון לתנועת הסיבוב של הגוף בתנוחה מהבסיס של ויפריטה דאנדאסנא.

 

6. Vrschikasana – (העקרב) ** (כפיפה לאחור רגליים על הראש בפינצה מיוראסנא) - ורשצ'קא פירושו עקרב. שם התנוחה מכוון לתנוחת התקיפה של עקרב המקשית את זנבו מעבר לגוף בדומה לרגליים הבאות אל הראש בתנוחה.

 

7. Eka pada rajakapotasana – אקה פדה ראזהקאפוטאסנא. (היונה) *. אקה פירושה אחת, פאדה פירושה כף רגל, ראזה פירושה מלך, קאפוטה פירושה יונה. שם התנוחה מכוון לתנועת רגל אחת מעלה יחד עם הקשתת הגוף וניפוח החזה בדומה למלך היונים.

 

8. Kapotasana – קאפוטאסנא..** - קאפוטה פירושו יונה, הכוונה לדמיון ליונה המנפחת את החזה.

 

9. Bhujangasana 2 – בוזאנגאסנא 2. (קוברה) * - בהוג'אנגה פירושו נחש. פירוש השם בא על שם דמיון התנוחה לנחש הקוברה המתקיף כשהוא מרים את ראשו מעלה. בוואריאציה זו הידיים מתרוממות מהרצפה ואוחזות בירך הפנימית.

 

10. Natarajasana – נאטראזאסנא * - נאטה פירושה ריקוד, ראזה פירושה מלך. השם נקרא על שם שיווה, מלך המחול וההרס במיתולוגיה ההודית.

 

 

bottom of page