top of page

גוף מלא תודעה ריקה

הריק המלא

​בתרגול היוגה אנו שואפים לחוות גוף מלא בעוצמה וחיוניות בעוד התודעה ריקה ושקטה. התהליך המתרחש במהלך התרגול הוא של התרוקנות התודעה (ממחשבות) והשקטה של החושים - לעומת חוויה גופנית של התמלאות באנרגיה, כוח וחיות.ההתרוקנות של התודעה היא תהליך שבו הריכוז והמודעות בגוף ובנשימה הם במרכז תשומת הלב, והתהליכים המנטליים, כמו מחשבות, שיפוט, ביקורת, נדחקים החוצה. המרווח בין המחשבות גדל והתודעה שקטה ונינוחה יותר ויותר.

התודעה היא כמו, שמיים המכוסים בעננים של מחשבות, תחושות, מראות, אשר מערפלים את הראות ומציפים בצבעים וצורות, ובכך מסיטים את תשומת הלב מהשמש החבויה ביניהם. השקטת התודעה תאפשר לשמיים להתרוקן מעומס הגירויים, ותאפשר לאור ולחיוניות האנרגטית של השמש להתגלות.​המושג של "הריק המלא" מתייחס למרחב הנוצר באמצעות השקטת התודעה, מרחב שבו העוצמה הפנימית יכולה להתגלות. מרחב שבו לריק יש איכות של נוכחות הנקייה, מהסחות דעת, ממחשבות....זהו מצב גבוהה של התודעה בו למעשה הריק מלא בעצם הנוכחות ברגע ההווה.

​משמעות נוספת של המושג ​מתייחסת לאיחוד של גוף ונפש (תודעה). לכאורה מתרחשים בהם תהליכים מנוגדים אולם למעשה הם משלימים זה את זה. התודעה הממוקדת בהתבוננות בגוף, מתרוקנת ככול שהגוף מתמלא. הגוף מתמלא באנרגיה וחיות כתוצאה מהתרגול הפיסי והתודעה מתרוקנת ממחשבות ומאפשרת נוכחות מלאה ברגע ההווה, בחוויה של גוף, תנועה ונשימה.

bottom of page