top of page

כפיפות לפנים בישיבה

 

אינדקס : דירוג לפי דרגת הקושי.
ללא כוכבית – מתחילים רמה 1
כוכבית אחת – מתחילים רמה 2
שתי כוכביות – מתקדמיםכפיפות לפנים בישיבה1. Malasana – מלאסנא - ישיבה בדואית – מאלא פירושה מקלעת פרחים או עטרה. שם התנוחה מתייחס לדמיון צורני.2. Ubhaya Padangusthasana – אוביה פדאהנגוסטהאסנא – אוביה פירושה שניהם, פדאנגוסטה בוהן כף הרגל. שם התנוחה מתייחס אל המבנה הצורני של התנוחה, תפיסת בהונות הרגליים בידיים.3. Janu Sirsasana - זאנו שירשאסנא – רגל כפופה הצידה והשנייה ישרה - זאנו פירושה ברך, שירשא פירושה ראש. שם התנוחה מתייחס אל ראש הברך ברגל הכפופה השואף להתקרב לרצפה.

4. Ardha  Baddha Padma Paschimottanasana - ארדאה בדאה פדמה פשימוטאנאסנא* - רגל אחת בלוטוס השנייה  ישרה - ארדאה פירושה חצי, בדאה פירושה תפוס, קשור, פאדמה פירושה לוטוס. שם התנוחה מתייחס לכריכת היד מאחורי הגוף ותפיסת כף הרגל, המונחת בלוטוס. 5. Triang Mukha Ekapada Paschimottanasana – טריאנג מוקאה אקפדה פשימוטאנאסנא* - רגל אחת בויראסנא והשנייה ישרה - טריאנג פירושה שלושה איברים מוקאה פירושה פנים, אקה פירושה אחד, פאדא פירושה כף רגל. התנוחה מתייחסת לשלושת האיברים בתנוחה: רגל ישרה, ירך ושוק, המרכיבים את הבסיס לתנועת ההארכה של הפנים לכיוון כף הרגל.

6. Krounchasana – קורונצהאסנא.** - האנפה – רגל אחת בויראסנא והשנייה מונפת באוויר ישרה - קורונצה פירושה אנפה, זהו גם שמו של הר. השם מתייחס לדמיון צורני לאנפה, אולי לאורך הרגליים בתנוחה.7. I Marichyasana  – מריציהאסנא  I* - כפיפה לפנים כרגל אחת כפופה ניצבת והידיים כרוכות סביבה ורגל שנייה ישרה - ראה פירוש השם בתנוחה מס'7 מתנוחות הפיתול בישיבה.

8. Upavista Konasana – אופאוישטה קונאסנא* - כפיפה לפנים בפיסוק גדול - אופאוישטה  פירושה יושב, קונא פירושה זווית. השם מתייחס לזווית השדרה יחסית לרצפה או לזווית בין הרגליים המפוסקות.9. Baddha Konasana – בדאה קונאסנא – הפרפר – כפפה לפנים ברגליים כפופות הצידה, כשכפות הרגליים צמודות. בדאה פירושה תפוס, קונא פירושה זווית. שם התנוחה מתייחס לתפיסת הידיים את הבהונות, ולזווית של הרגליים.10. Pascimottanasana – פשימוטאנאסנא – כפיפה לפנים ברגליים ישרות – פשימא פירושה מערב – מתיחסת חלק האחורי של גוף מהראש לעקבים. הלק המזרחי של הגוף מתייחס אל הלק הקדמי ל הגוף מהפנים עד לאצבעות הרגליים. החלק הצפוני הוא קודקוד הראש והחלק הדרומי מתייחס לסוליות הרגליים. שם התנוחה מתייחס אל המתיחה החזקה בחלק המערבי של הגוף, כלומר האחורי שלו.11. Urdhva Mukha Paschimatansna– אורדווה מוקאה פשימוטאנאסנא.** - פשימוטאנאסא הפוכה - אורדווה פירושה מעלה, מוקא פירושה פנים, פשמוטא מערב. שם התנוחה מתייחס למתיחה של החלק אחורי של הגוף כמו בתנוחה קודמת. בוואריאציה זו הרגליים מורמות מעלה לכיוון הפנים.12. Kurmasana  – קורמהאסנא.** - תנוחת הצב – קורמא פירושה צב. תנוחה זו קרויה על שם קורמה הצב גלגול של האל וישנו.

bottom of page