top of page

פיתולים

 

אינדקס : דירוג לפי דרגת הקושי.
ללא כוכבית – מתחילים רמה 1
כוכבית אחת – מתחילים רמה 2
שתי כוכביות – מתקדמיםפיתולים בתנוחות ישיבה

  
1. Sukhasana – פיתול בסוקאהאסנא – פיתול בישיבה מזרחית.

2. Parivrtta Padmasana – פריוריטה פאדמאסנא* - פיתול בלוטוס – פריווריטה פירושה בסיבוב או לאחור, פאדמא פירושה לוטוס.3.  Bharadvajasana II – בארדוואזאסנא I – בארווראז'א היה גיבור במיתולוגיה ההודית, לוחם שלחם במהברטה. התנוחה קרויה על שם הלוחם.

 
5.  Bharadvajasana II – בארדוואזאסנא I.*רגליים כפופות הצידה, רגל אחת בלוטוס והשנייה בויראסנא. פירוש השם ראה תנוחה קודמת.6. Marichyasana III - מריציאסנא III – פיתול צידי בישיבה, ברגל ישרה ורגל כפופה ניצבת – התנוחה קרויה על שם מריצ'י חכם מהמיתולוגיה ההודית, בנו של ברהמה-הבורא.7.  Marichyasana II  – מריציהאסנא II ** - פיתול צידי בישיבה כשרגל אחת כפופה ניצבת לרצפה והשנייה בלוטוס. שם התנוחה ראה תנוחה קודמת.8. Pasasana – פאשאסנא *- פיתול בישיבה בדואית – פאשא פירושה לולאה או חבל. שם התנוחה מתייחס ללולאה הנוצרת כשהזרועות כרוכות מסביב לברכיים.

9. Ardha Matsyendrasana – ארדאה מאטציינדרהאסנא – פיתול  כשרגל אחת כפופה מתחת לישבן והשנייה עומדת מעליה – ארדאה פירושה חצי, מאטציינדרא, למד את תורת היוגה, כשצוטט לשיעוריו של שיווה בהיותו דג. ושיווה נתן לו צורה אלוהית והפך אותו לאל הדגים.

 

 

פיתולים בכפיפה לפנים

 

1.Baddha Konasana Parivrtta – פריווריטה בדאה קונאסנא – פיתול בתנוחת הפרפר - פריווריטה פירושה מסובב או לאחור, בדאה  תפוס, קונא פרושה זווית. השם מתייחס לפיתול הגוף בתנוחת הפרפר.

 

2.Parivrtta Janu Sirsasana – פריווריטה זאנו שירשאסנא.** - פיתול כשרגל אחת כפופה הצידה והשנייה ישרה. זהו פיתול של השדרה לצד חיצוני של רגל ישרה – ראה פירוש השם בתנוחה מס'3 מכפיפות לפנים בישיבה.

 

3.Parivrtta Upavistha Konasana – פריווריטה אופוישטקונאסנא.** - פיתול בפיסוק הגדול בישיבה. ראה פירוש השם בתנוחה מס'8 מכפיפות לפנים בישיבה.

 

4.Parivrtta Pascimottanasana – פריווריטה פשימוטאנאסנא.** - פיתול בכפיפה לפנים ברגלים צמודות – ראה פירוש השם בתנוחה מס'10מכפיפות לפנים בישיבה.  

bottom of page