top of page
20150822_173620.jpg

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​קורונצה אסנא שייכת לקבוצת תנוחות​​ הישיבה.

פירוש השם - האנפה. 

לפנינו שתי ווריאציות של התנוחה.

התנוחה הקלאסית - הרמת הרגל בויראסנא

ווריאציה נוספת - הרמת הרגל בבאדקונאסנא.

 

מאחר והישיבה בויראסנא מאתגרת ואינה אפשרית לכולם כניסה לתנוחה מבאדקונאסנא מקלה על התרגול. ממומלץ בוואריאציה זו לשבת על הגבהה בכדי לאפשר לשדרה להתארך היטב מעלה.

נקודות מפתח בתרגול התנוחה

החיבור למפרק הירך - המתיחה של הרגל מעלה נעשת מתוך השתרשות של עצם הפימור והירך לתוך מפרק הירך. החיבור אל המפרק הוא שמאפשר את התארכות הרגל מעלה.

כפות הידיים - האחיזת של כפות הידיים  על העקב היא  כדי לעבוד דרכו עם השלד. העקב מאפשר גישה לעצמות. כריות כף הרגל יעבדו יותר על השרירים.

מתיחת הזרועות - המתיחה של הזרועות היא מה שמאפשר לרגל כולה להתחבר למפרק. כמו בירכיים גם הזרועות מתארכות לתוך המפרק. המתיחה של הרגל נתמכת בעבודת הזרועות.

התארכות השדרה - השדרה גם כאן כמו בכל התנוחות צריכה להישלף מהאגן ולהתארך כלפי מעלה. לכן משמעותי להדק את הגב אל החזית במיוחד באזור האגן והשכמות בכדי לאפשר התארכות טובה של השדרה מעלה. המתיחה של הידיים מאפשרת להעמיק את ההידוק של הגב לחזית. 

הרגל הכפופה - לא חשוב באיזה ווריאציה הרגל הכפופה רוצה לנוע יחד עם האגן מטה ולהשתרש באדמה. יש לעבוד כנגד הנטייה להרים ברך עם ההתארכות של השדרה. 

איזון עצמות המושב - כמובן יש לשים לב שהמשקל נשאר באופן שווה על שתי עצמות הישיבה ושאינו נוטה לצד זה או אחר. 

שימוש בקובייה - הנחת קובייה מאפשרת התארכות טובה יותר לגמישים שבנינו ובנוסף מאפשרת את החיבור של הרגל לתוך המפרק. מאד נוח להדק את הקובייה לכף הרגל ולעבוד ממנה גם כדי להתחבר למפרק וגם כדי להאריך את השדרה. 

 

 

bottom of page