top of page

מאמרים על תנוחות יוגה

​"Our body is bow
and the asanas are the arrows
to bit the target- the soul" 

B.K.S. IYENGAR 

 

 

ישיבה זו מיועדת להשקטה של התודעה, להתבוננות פנימה וחיבור אל חלקים מופנמים גבוהים בהוויה. היא מהווה את הפרק המפריד בין ההתרחשויות המוחצנות בעולם סביבנו לפני הכניסה לתרגול ובין ההתכנסות וההתבוננות פנימה המאפיינות את החוויה של תרגול היוגה.

החלוקה של התנוחות נערכה על פי משפחות אשר יש להם מכנה משותף, צורני, תוכני ואנרגטי, הדוק.

שימו לב לפירוש השמות של התנוחות, השם מהווה מפתח להבנת התנוחה, הוא שם דגש על האלמנט המרכזי בה. השמות בחלקם הגדול, מתארים  את המבנה הצורני של התנוחה או מתארים בעל חיים או אלמנט אחר מהטבע, המאפיין אותן צורנית או אנרגטית. חלק מהתנוחות קרויות על שם גיבורים אגדתיים מתוך המיתולוגיה ההודית והן מבטאות את כוחם וגבורתם של הגיבורים.

Chaturanga Dandasna - צטוראנג דאנדאסנא​ היא תנוחת כוח או שיווי משקל ? זו אחת הסוגיות המתעוררות לעתים קרובות סביב תרגול תנוחה זו, בעיקר נשים מתלוננות על חולשה בחגורת הכתפיים המגבילה את היכולת שלהן לתרגל את התנוחה. בכדאי לאזן את אלמנט הכוח המושקע בתנוחה נרצה להשתמש בחלוקה נכונה של המשקל.

הסבר כללי על התנוחה - כיצד לתרגל נכון את התנוחה

המחזור החודשי הנו זמן למנוחה. במסורות קדומות היה זה זמן לפרישה מן החברה והתבודדות. זמן בו הנשים היו פורשות מחובות היומיום ועוברות תהליך של ניקוי והיטהרות. מומלץ לקדש זמן זה ולאפשר לגוף תרגול מסוג אחר אשר תומך בתהליכים הטבעיים אשר עובר הגוף.

שאוואסנא – תנוחת הגויה או במילים אחרות הרפיה להרפות את הגוף, להשתחרר לחלוטין. ​

אותם רגעים קסומים בסיום השיעור שכולנו כמהים אליהם בעיקר אחרי שיעור מאמץ, פשוט להיות בלי לעשות דבר ולהתמכר לתחושת המשקל והמרחב המתפשטת בגוף. לכאורה משימה קלה מעין כמוה אולם מסתבר שאיננה כה קלה לביצוע. לאפשר הרפיה עמוקה דורש לעזוב את האחיזה בגוף, לשחרר לחלוטין בכל הרבדים. עזיבה כזו היא עבודה מנטלית מעבר לתהליך הפיסי.

הסבר כללי על התנוחה - כיצד לתרגל נכון את התנוחה

bottom of page