top of page

 

אינדקס : דירוג לפי דרגת הקושי.
ללא כוכבית – מתחילים רמה 1
כוכבית אחת – מתחילים רמה 2
שתי כוכביות – מתקדמים

 

 

תנוחות שיווי משקל פשוטות על הידיים

 

1. Vasisthasana – ושישטאהאסנא. - ושישטה היה שם של קדוש במיתולוגיה ההודית.

 

2. Kasyapasana - קאשיאפאסנא - ( מהבסיס של ושישטהאסנא רגל אחת בלוטוס ושנייה אוחזת כף רגל מאחורי הגב) שם של קדוש הבן של מריצי והנכד של ברהמה.

 

3. Visvamitrasana - וישווהמיטרהאסנא - (רגל אחת ישרה מעבר לזרוע מהבסיס של ושישטהאסנא) - התנוחה מכונה על שם קדוש.

 

4. Bhujapidasana - בוז'אפידאסנא - בוז'א פירושה זרוע, פידה פירושה לחץ. שם התנוחה מכוון להידוק של הירכיים על הזרועות, כלומר ללחץ על הזרועות.

 

5. Astavakrasana - אשקרהווקראסנא - (שילוב רגליים מעבר לזרוע אחת כשהן מתארכות הצידה)

 

6. Titthibhasana -טיטיבאהאסנא - טיטיבאה הוא שם של חרק הדומה לגחלילית. (שיווי משקל כהרגליים ישרות על הזרועות) 

 

7. Bakasana – בקאהאסנא. (שיווי משקל על כפות הידיים, ברכיים על הזרועות העליונות)

 

8. Parsva Bakasana – פרשווה בקאהאסנא. (שיווי משקל על כפות הידיים, שתי ברכיים על זרוע אחת)​Dvipada Koundinyasana - דוי פאדה קונדינאסנא - (רגליים ישרות הצידה על זרוע אחת) - דוי פירושה שתי, פאדה פירושה כף  רגל. קונדינ הוא שם של קדוש.

 

9. Ekapada Koundinyasana - אקפדה קונדינאסנא - (רגל אחת מתיישרת לאחור והשנייה הצידה על זרוע אחת) אקה אחד, פאדה כף רגל. קונדינ שם של קדוש. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page