top of page
סוטרה 1.32

סוטרה 1.32 tat pratisedhartham ekatattva bhyasah – כדי להימנע מהם צריך להתמיד (אביאסה) להתמקד בעקרון אחד.

בסוטרה זו נותן לנו פטנג'לי את הדרך להתמודד עם חוסר היציבות שתואר בסוטרות הקודמות. זוהי התמדה, בעיקרון אחד. eka – אחד, tattva – עיקרון, abhyasah – התמדה.

אם כן, עלינו לתרגל אביאסה – התמדה, על המטרה שאותה אנו מעוניינים להשיג, כדי לסגת ממצב של הכרה לא יציבה. לא מדובר כאן בהפסקה של התחושות שהתעוררו, אלא על כך שלא ניתקע ונתבוסס בהן. לשם כך עלינו להעביר את תשומת הלב אל עיקרון אחד, אל פעולה שעושים באותו הזמן כגון אכילה, נהיגה, נשימה, הליכה, תנועה וכדומה. עלינו להעביר את תשומת הלב מחוסר היציבות לעבר הפעולה שמעסיקה אותנו באותו הרגע, שנמצאת מול העיניים שלנו ושאנו יכולים להתמקד בה. הפעולה צריכה להיות ניטרלית, כזו שלא תעורר רגשות ושאנו יכולים להתמיד בה לאורך זמן.

המטרה שלנו היא להגיע למטרה שלנו ולא להפסיק את הסימפטומים שמתעוררים במהלך הדרך לשם. הסימפטומים עצמם אינם מקור לסבל, הסבל נמצא בידע השגוי שיש לנו עליו. התהליך היוגי הינו תהליך של רכישת ידע נכון והוא אינו מכוון להפסיק רגשות טראומטיים ככל שיהיו, אלא לקבלת ידע נכון עליהם ועל הטבע העצמי שלנו, כך שהם לא יהוו עוד מקור לסבל. האינדיקציה להתקדמות שלנו בדרך היא לא הופעת הסימפטומים הללו או אי־הופעתם, אלא האם הם מהווים מקור לסבל.

bottom of page