top of page
סוטרה 1.40

סוטרה 1.40 parama nu parama mahattvanto sya vasikarah – ואז (בעקבו טכניקות אלו) תהיה לנו שליטה מהדבר הגדול ביותר עד לדבר הקטן ביותר.

ניתן להבין את הסוטרה הזו בשתי דרכים. הראשונה היא שכאשר אנו רוכשים את היכולת למקד את תשומת הלב, כשאנו שולטים בטכניקות המופיעות בסוטרות הקודמות, נוכל לעשות זאת על כל דבר –  מהמעודן והזעיר ביותר עד לדבר הגדול, הגס והברור ביותר. ברגע שרכשנו את השליטה בתשומת הלב נוכל להתבונן בכל האובייקטים, חיצוניים ופנימיים.

הדרך השנייה להבין את הסוטרה היא שכאשר אנו רוכשים שליטה בתשומת הלב אנו יכולים לעשות זאת בכל זמן, ובכל מצב. לא חשוב אם אנו נמצאים בתקופה סוערת או רגועה, במהלכה של דרמה גדולה או קטנה, בכל מצב של ההכרה נוכל להשתמש בטכניקות אלו כדי לייצב אותה. השליטה בתשומת הלב זו היכולת הבסיסית והכי חשובה עבורנו, כי היא מאפשרת לנו לצלוח כל מצב שבו נמצא את עצמנו.

לסיכום התהליך, פטנג'לי נותן לנו שני כלים: אביאסה וואיראגיה, שמסייעים להגיע להכרה בהירה שתאפשר רכישה של ידע נכון. הוא נותן לנו כמה סימנים שיראו לנו שאנו מתקדמים בדרך, ומזהיר אותנו שהם עלולים להוות מכשול אם ניתן להם להסיט אותנו מהדרך. לאחר מכן הוא נותן לנו כמה סימנים באמצעות איכויות שנפתח במידה ונתקדם בדרך ונתקרב למטרה. לאחר מכן הוא נותן לנו כמה טכניקות שיעזרו לנו לייצב את ההכרה, כאשר ההכרה סוערת ובלתי יציבה, ומזכיר לנו שכאשר נפתח את היכולת למקד את תשומת הלב נוכל לייצב את ההכרה בכל מצב ולהמשיך לצעוד בדרך לעבר השחרור המלא.

bottom of page